LOADING

Serenay Tosun

UX Designer

@MilSoft

About

2017'de ODTÜ Endüstri Ürünleri tasarımı bölümünden mezun oldum. Mezuniyetimden sonra, çalışma hayatına bir şekilde giriş yapmak ve deneyim kazanmak adına bir start-up'ta bir buçuk yıl kadar çalıştım. Bu esnada sıklıkla karşıma çıkan "UX" terimini "Nedir bu UX?" "Kim UX ile ilgilenir?" "Benden UX Specialist olur mu?" gibi sorularda etraflıca düşünüyorken, bir de baktım ki ben de sektöre girip işlerin ucundan MilSOFT'ta tutmaya başlamışım. Bir endüstriyel tasarım mezunu olarak, bu iki alanın birbirlerine olan yakınlıkları üzerine sıklıkla düşünüyordum. Bir yandan da yine ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde yapmakta olduğum yüksek lisansımda araştırma konumu bunun üzerine şekillendirmeye karar verdim. 2019 yazında katıldığım UX'minimal ekibiyle de, kullanıcı deneyimi tasarımı çatısı altında geniş bir kitleye ulaşmak ve faydalı işler yaparak bu alanın gelişimine katkı sağlamak istiyorum. Kısaca, bir yandan endüstriyel tasarım ve kullanıcı deneyimi tasarımı arasındaki ilişkiyi mesleki ve eğitim süreçleri açısından ele alan araştırmalar yaparken, bir yandan da kullanıcı deneyimi tasarımcısı olarak çalışmaktayım.


In 2017, I graduated from METU Industrial Design Department. After my graduation, I worked for a year and a half in a start-up to gain experience. In these days, I often came across the term "UX". While thinking questions like "What is this UX?", "Who deals with UX?", "Can I become a UX Specialist?", I started to work at MilSOFT as a UX designer. As an industrial design graduate, I have often been thinking about the relationship of these two areas. In the meantime, I decided to shape my studies around this topic on my master's degree in Industrial Design Department at METU. With the UX'minimal team that I joined in the summer of 2019, I would like to reach a large audience under the umbrella of user experience design and contribute to the development of this field by doing productive and efficient works. In short, I work as a user experience designer while conducting research on the relationship between industrial design and user experience design in terms of professional and educational processes.


Hey! How do we look from there!

Your feedback will be the source of our improvement. Share your thoughts with us!

Give Feedback